صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰.۱۲ ۰.۳۲ ۵۴.۷۶ ۲۲۱.۵۹
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۳۹.۸۹ ۵۸.۱۹
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۳۷.۸۴ ۲۴.۷۲
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۰.۰۱ (۰.۹۱) ۲.۹۵ (۹۶.۴۶)
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۱۳.۹۳ ۱۲.۵۲
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۴ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۸ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۰.۴۱ ۱.۲۵ ۳۴۱.۲۷ ۹,۱۶۶.۹۵
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۰.۱۶ ۰.۴۶ ۸۰.۸۸ ۴۲۶.۱۶
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۰.۰۳ (۲.۸۴) ۱۲.۸۳ (۱۰۰)
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰.۱ (۰.۳۱) ۴۱.۵۲ (۶۷.۶۹)
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۰.۰۸) (۳.۲۱) (۲۶.۵۸) (۱۰۰)
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۷ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۳۸ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ (۰.۰۹) (۰.۰۵) (۲۶.۷۳) (۱۶.۲۲)
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰.۱۲ ۰.۴۳ ۵۶.۷۱ ۳۸۳.۷۷
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۷۸ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۱ ۰.۳۸ ۴۴.۱۲ ۲۹۹.۸۳