صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۰.۰۳۳ (۰.۱۵۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۰.۲۷ (۱.۴۴۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۱.۸۰۹ %۲.۲۵۵
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۵.۲۴۵ (۲.۵۸۶)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۱۱.۳۹۳ %۰.۹۱۵
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۲۵.۸۵ %۵۷.۱۹۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۲۰۲.۰۳۵ %۲۵۸۱.۸۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%