صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
راهنمای سرمایه‌گذاری
راهنمای سرمایه گذاری آنلاین در صندوق:
صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری از این پس توسط سرمایه گذاران عزیز به صورت آنلاین امکان پذیر است
1)سرمایه گذارانی که برای اولین بار قصد سرمایه گذاری در صندوق را دارند
به قسمت ثبت نام تارنما مراجعه میکنند.وبعد از تکمیل ثبت نام ، با شرکت (88044836)تماس حاصل کرده و تاییدیه ثبت نام را از واحدصندوق میگیرند.بعد از ارائه تاییدیه با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شده و صدور را انجام میدهند.
توجه:صدور به دو صورت پرداخت آنی و پرداخت از طریق بانک امکان پذیر می باشد.سرمایه گذارانی که از طریق بانک پرداخت خود را انجام داده اند باید عکس فیش واریزی را هنگام ثبت صدور (فیش بانکی) به صدور پیوست کنند.
2)سرمایه گذارانی که قبلا در صندوق سرمایه گذاری کرده اند:
نکته:اگر سرمایه گذار عریز نام کاربری و رمز عبور خود را فراموش کرده و یا اصلا تا به حال دریافت نکرده ، باید به قسمت ورود تارنما مراجعه کرده و فراموشی رمز عبور را زده تا رمز و کاربری برای وی مشخص شود.
بعد با دست داشتن رمز و نام کاربری وارد تارنما صندوق شود و به قسمت مدیریت درخواست ها ، ایجاد درخواست جدید رفته و صدور و ابطال را انجام دهد.
نکته:صدور به 2 صورت پرداخت آنی و یا پرداخت از طریق فیش بانکی امکان پذیر می باشد.
راهنمای سرمایه گذاری:
دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم مشخصات سرمايه گذار به همراه فرم پذيره‌نويسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری فرم پذیره نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣) معرفی حساب بانکی در هر کدوم از بانکها
۴) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق رسید پذیره نویسی
۵)دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری
۶)تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار گواهی سرمایه گذاری عادی
دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی
فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری
رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری