صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰.۰۳ (۰.۱۶) ۱۲.۹۵ (۴۳.۷۴)
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۰.۰۳ (۰.۸۲) ۱۱.۰۸ (۹۵)
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۵ ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۵.۶۳ (۳۸.۹۶)
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۹ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۲ ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۰.۱۳ (۰.۳۴) ۵۸.۱۹ (۷۱.۳۵)
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۲.۴ (۵۷.۵۴)
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۲۱.۵۴ (۳۲.۴)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۳۸.۴۶ ۳۷۰.۲
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۵ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۵ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۹ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۱۱ (۰.۰۲) ۴۷.۵۳ (۵.۶۳)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۱۹.۸۳ ۱۱۳.۹۶
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۰۵) ۲۱.۳۶ (۱۵.۴۷)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰.۱ (۰.۲۸) ۴۳.۵۶ (۶۴.۱۷)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰.۱۱ (۰.۹۹) ۴۷.۱۲ (۹۷.۳۸)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۷ ۰