صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ کارگزاری دنیای خبره ۱,۸۶۰
۲ محمدصادق افتتاحی ۲۰
۳ سیدمهدی سیدمطهری ۲۰
۴ سبدگردان الماس ۱۰۰
تعداد کل ۲,۰۰۰