صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود