صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۱۸) ۱۸.۳۲ (۴۷.۷۷)
۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰.۰۱ (۰.۸۲) ۵.۱۶ (۹۴.۹۶)
۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۱ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۹ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰ (۰.۲۳) ۰.۸۳ (۵۷.۱۳)
۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۰.۰۲ (۰.۹۴) ۸.۸۲ (۹۶.۸۶)
۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰.۰۵ ۰.۴۶ ۱۸.۶۹ ۴۳۰.۸۵
۱۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۰۹) ۲۳.۰۵ (۲۷.۱)
۱۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۰.۰۱ (۲.۳۲) ۵.۰۶ (۹۹.۹۸)
۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۳ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۲ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۰۴) ۱۸.۱۳ (۱۴.۶۴)
۱۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۶۴) ۲۱.۱۶ (۹۰.۵۳)
۱۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰.۰۷ ۰.۵۴ ۲۹.۹۷ ۶۱۹.۷۴
۱۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۳۴ ۱۸.۵ ۲۴۸.۳۵
۱۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۰.۰۹ ۱.۹۸ ۴۰.۲۶ ۱۲۶,۱۷۱.۵۱
۱۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۲ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۷ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۹.۵۵ ۰