صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۷۴۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۲۹ ۰
۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۶۹ ۰
۲۷۴۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۳ ۰
۲۷۴۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۰.۰۸ ۰.۲۱ ۳۳.۴۱ ۱۱۴.۱۸
۲۷۴۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۰.۰۳ ۰.۳۷ ۱۳.۵۱ ۲۷۹.۱
۲۷۴۶ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۰.۱۱ ۰ ۵۰.۰۸ ۰
۲۷۴۷ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱ ۰
۲۷۴۸ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۱ ۰
۲۷۴۹ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۷ ۰
۲۷۵۰ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۸ ۰
۲۷۵۱ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰.۱۶ ۱۵.۴۴ ۷۷.۸۱
۲۷۵۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۲۲.۲۲ ۳۴۷.۱۱
۲۷۵۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۲۷.۴۲ ۷۵.۷۵
۲۷۵۴ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ (۰.۰۳) (۰.۱۶) (۹.۵۵) (۴۳.۶۷)
۲۷۵۵ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷ ۰
۲۷۵۶ ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۱۵ ۰
۲۷۵۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۱۷ ۰
۲۷۵۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۰.۱ (۰.۸۵) ۴۳.۸۶ (۹۵.۴۹)
۲۷۵۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۰ (۰.۶۲) ۰.۵۴ (۸۹.۵۵)