صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۸۱ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۹۷,۶۷۹ ۱۸,۷۰۸ ۳,۶۹۸,۱۷۸,۷۳۲ ۲۴.۳۹
۸۲ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۶۴,۲۶۷ ۱۸,۳۸۱ ۳,۰۱۹,۳۹۱,۷۲۷ ۲۳.۹۲
۸۳ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۰۳,۵۲۲ ۲۰,۴۷۲ ۲,۱۱۹,۳۰۲,۳۸۴ ۲۶.۹۵
۸۴ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۳۸,۷۵۴ ۱۳,۰۶۱ ۵۰۶,۱۶۵,۹۹۴ ۱۶.۵۱
۸۵ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۴۲,۸۸۹ ۱۴,۴۷۵ ۶۲۰,۸۱۸,۲۷۵ ۱۸.۴۴
۸۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۲۱,۳۶۲ ۲۹,۶۲۹ ۶۳۲,۹۳۴,۶۹۸ ۴۲.۶۵