صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۹۷۵,۴۸۶ ۱۷,۸۰۱ ۱۷,۳۶۴,۶۲۶,۲۸۶ ۲۳.۹۵
۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۹۹۹,۸۰۹ ۱۹,۷۲۶ ۱۹,۷۲۲,۲۳۲,۳۳۴ ۲۵.۸۶
۳۳ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۹۹۸,۵۷۲ ۳۰,۵۰۸ ۳۰,۴۶۴,۴۳۴,۵۷۶ ۴۲.۴۵
۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۹۹۲,۰۴۰ ۱۲۹,۴۸۷ ۱۲۸,۴۵۶,۲۸۳,۴۸۰ ۳۱۹.۴۱
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۹۹۵,۱۵۵ ۹۹,۶۲۰ ۹۹,۱۳۷,۳۴۱,۱۰۰ ۲۰۵.۹۱
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۹۹۲,۸۷۷ ۸۲,۰۱۳ ۸۱,۴۲۸,۸۲۱,۴۰۱ ۱۵۲.۹۶
۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۹۸۵,۴۲۵ ۹۳,۹۱۱ ۹۲,۵۴۲,۲۴۷,۱۷۵ ۱۸۷.۷۳
۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۹۹۹,۷۶۰ ۵۰,۳۵۵ ۵۰,۳۴۲,۹۱۴,۸۰۰ ۸۵.۵۸
۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۹۸۶,۰۶۴ ۴۵,۳۴۰ ۴۴,۷۰۸,۱۴۱,۷۶۰ ۷۱.۵۱
۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۹۷۱,۳۲۹ ۵۴,۰۳۲ ۵۲,۴۸۲,۸۴۸,۵۲۸ ۸۹.۶۹