صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۷۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۳۰۳,۰۰۷ ۱۸,۳۹۹ ۵,۵۷۵,۰۲۵,۷۹۳ ۲۳.۹۴
۷۲ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۳۱۷,۱۹۹ ۱۸,۴۶۵ ۵,۸۵۷,۰۷۹,۵۳۵ ۲۴.۰۴
۷۳ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۳۰۴,۷۱۲ ۱۸,۴۶۴ ۵,۶۲۶,۲۰۲,۳۶۸ ۲۴.۰۴
۷۴ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۳۰۲,۶۴۷ ۱۸,۱۱۳ ۵,۴۸۱,۸۴۵,۱۱۱ ۲۴.۴۱
۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۳۵۰,۶۹۲ ۱۸,۰۸۵ ۶,۳۴۲,۲۶۴,۸۲۰ ۲۴.۳۷
۷۶ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۳۴۵,۶۱۹ ۱۸,۰۸۵ ۶,۲۵۰,۵۱۹,۶۱۵ ۲۴.۳۷
۷۷ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۳۲۷,۲۹۷ ۱۸,۰۸۳ ۵,۹۱۸,۵۱۱,۶۵۱ ۲۴.۳۶
۷۸ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۳۳۷,۴۹۴ ۱۸,۰۸۵ ۶,۱۰۳,۵۷۸,۹۹۰ ۲۴.۳۷
۷۹ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۲۸۸,۱۸۱ ۱۸,۱۴۶ ۵,۲۲۹,۳۳۲,۴۲۶ ۲۴.۴۶
۸۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۲۰۰,۲۵۶ ۱۸,۶۸۸ ۳,۷۴۲,۳۸۴,۱۲۸ ۲۴.۳۶