صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۵۰۹,۲۱۱ ۱,۶۵۷ ۸۴۳,۷۶۲,۶۲۷ ۲.۰۳
۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۶۲۱,۶۵۸ ۶,۶۹۸ ۴,۱۶۳,۸۶۵,۲۸۴ ۸.۴۶
۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۶۱۶,۹۷۸ ۲۰,۹۶۸ ۱۲,۹۳۶,۷۹۴,۷۰۴ ۱۳.۲۲
۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۵۳۹,۳۲۳ ۳۸,۰۹۹ ۲۰,۵۴۷,۶۶۶,۹۷۷ ۵۵.۳۱
۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۴۶۱,۱۹۶ ۳۰,۰۴۲ ۱۳,۸۵۵,۲۵۰,۲۳۲ ۴۱.۷
۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۴۶۵,۵۹۴ ۱۶,۸۷۳ ۷,۸۵۵,۹۶۷,۵۶۲ ۲۱.۷۸
۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۷۰۴,۲۶۱ ۱,۵۴۹ ۱,۰۹۰,۹۰۰,۲۸۹ ۱.۸۴
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۷۵۹,۸۱۶ ۱۰,۰۸۷ ۷,۶۶۴,۲۶۳,۹۹۲ ۱۲.۵۴
۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۷۷۷,۸۶۱ ۱۳,۷۷۴ ۱۰,۷۱۴,۲۵۷,۴۱۴ ۵.۷
۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱,۱۱۷,۱۸۸ ۷,۴۵۷ ۸,۳۳۰,۸۷۰,۹۱۶ ۴.۶۲