صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۸,۴۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۹۱,۵۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۰,۵۱۱,۳۴۲,۵۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۱۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۹۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۱,۵۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۶,۱۵۸ ۱,۰۰۴,۹۳۴ ۹۹۱,۵۰۶ -۱۳,۴۲۸ ۰ ۵,۱۹۶,۶۷۱ ۰ ۴,۷۸۸,۱۷۵ ۴۰۸,۴۹۶ ۴۱۰,۵۱۱,۳۴۲,۵۳۱
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۵,۹۳۵ ۱,۰۰۴,۷۱۱ ۹۹۱,۲۸۳ -۱۳,۴۲۸ ۱۲۱ ۵,۱۹۶,۶۷۱ ۰ ۴,۷۸۸,۱۷۵ ۴۰۸,۴۹۶ ۴۱۰,۴۲۰,۲۴۶,۴۱۴
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۵,۵۹۳ ۱,۰۰۴,۳۶۹ ۹۹۰,۹۳۸ -۱۳,۴۳۱ ۱,۰۹۴ ۵,۱۹۶,۵۵۰ ۲۵۰ ۴,۷۸۸,۱۷۵ ۴۰۸,۳۷۵ ۴۱۰,۱۵۹,۲۱۱,۴۳۰
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۴,۷۵۰ ۱,۰۰۳,۵۴۰ ۹۸۶,۲۹۴ -۱۷,۲۴۶ ۰ ۵,۱۹۵,۴۵۶ ۳۸۴ ۴,۷۸۷,۹۲۵ ۴۰۷,۵۳۱ ۴۰۸,۹۷۳,۷۶۲,۳۹۹
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۳,۹۱۵ ۱,۰۰۲,۷۰۸ ۹۸۶,۰۷۷ -۱۶,۶۳۱ ۰ ۵,۱۹۵,۴۵۶ ۰ ۴,۷۸۷,۵۴۱ ۴۰۷,۹۱۵ ۴۰۹,۰۱۹,۶۹۰,۴۹۳
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۳,۰۷۲ ۱,۰۰۱,۸۷۱ ۹۸۵,۰۴۲ -۱۶,۸۲۹ ۷۲۴ ۵,۱۹۵,۴۵۶ ۱,۶۷۷ ۴,۷۸۷,۵۴۱ ۴۰۷,۹۱۵ ۴۰۸,۶۷۸,۰۷۶,۰۰۱
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۲,۳۷۹ ۱,۰۰۱,۱۸۴ ۹۸۵,۸۱۱ -۱۵,۳۷۳ ۰ ۵,۱۹۴,۷۳۲ ۰ ۴,۷۸۵,۸۶۴ ۴۰۸,۸۶۸ ۴۰۹,۳۵۲,۱۲۵,۳۱۶
  ۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۱,۹۳۲ ۱,۰۰۰,۷۰۵ ۹۸۵,۲۱۶ -۱۵,۴۸۹ ۰ ۵,۱۹۴,۷۳۲ ۰ ۴,۷۸۵,۸۶۴ ۴۰۸,۸۶۸ ۴۰۹,۱۵۶,۱۸۹,۵۹۷
  ۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۱,۷۰۰ ۱,۰۰۰,۴۷۳ ۹۸۴,۹۸۴ -۱۵,۴۸۹ ۲,۷۸۵ ۵,۱۹۴,۷۳۲ ۹۷۹ ۴,۷۸۵,۸۶۴ ۴۰۸,۸۶۸ ۴۰۹,۰۶۱,۳۰۲,۹۴۸
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۱,۴۰۷ ۱,۰۰۰,۱۷۴ ۹۸۴,۶۱۷ -۱۵,۵۵۷ ۲۶۸ ۵,۱۹۱,۹۴۷ ۳,۷۰۲ ۴,۷۸۴,۸۸۵ ۴۰۷,۰۶۲ ۴۰۷,۱۳۳,۰۲۹,۰۲۵
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۱,۲۲۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۷۸۲ -۱۵,۲۱۸ ۱,۶۸۴ ۵,۱۹۱,۶۷۹ ۸۰۰ ۴,۷۸۱,۱۸۳ ۴۱۰,۴۹۶ ۴۱۰,۴۹۵,۹۷۵,۷۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۱۸,۳۱۶ ۱,۰۱۷,۰۹۲ ۱,۰۰۱,۸۷۴ -۱۵,۲۱۸ ۱,۶۸۴ ۵,۱۹۱,۶۷۹ ۸۰۰ ۴,۷۸۱,۱۸۳ ۴۱۰,۴۹۶ ۴۱۷,۵۱۲,۱۷۳,۴۰۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۸,۰۶۲ ۱,۰۱۶,۸۲۷ ۱,۰۰۱,۷۷۷ -۱۵,۰۵۰ ۰ ۵,۱۸۹,۹۹۵ ۶۹۰ ۴,۷۸۰,۳۸۳ ۴۰۹,۶۱۲ ۴۱۶,۵۰۴,۵۱۲,۵۵۰
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۷,۲۷۱ ۱,۰۱۶,۰۳۳ ۱,۰۰۲,۲۶۰ -۱۳,۷۷۳ ۱,۵۲۶ ۵,۱۸۹,۹۹۵ ۵,۷۹۲ ۴,۷۷۹,۶۹۳ ۴۱۰,۳۰۲ ۴۱۶,۸۸۰,۲۵۶,۸۰۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۶,۴۵۹ ۱,۰۱۵,۲۳۰ ۱,۰۰۲,۹۱۶ -۱۲,۳۱۴ ۰ ۵,۱۸۸,۴۶۹ ۰ ۴,۷۷۳,۹۰۱ ۴۱۴,۵۶۸ ۴۲۰,۸۸۱,۸۴۹,۷۲۷
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۵,۴۰۸ ۱,۰۱۴,۱۶۸ ۱,۰۰۳,۳۷۲ -۱۰,۷۹۶ ۰ ۵,۱۸۸,۴۶۹ ۰ ۴,۷۷۳,۹۰۱ ۴۱۴,۵۶۸ ۴۲۰,۴۴۱,۷۵۵,۹۷۷
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۵,۱۸۳ ۱,۰۱۳,۹۴۳ ۱,۰۰۳,۱۴۷ -۱۰,۷۹۶ ۴۹۲ ۵,۱۸۸,۴۶۹ ۰ ۴,۷۷۳,۹۰۱ ۴۱۴,۵۶۸ ۴۲۰,۳۴۸,۵۰۹,۲۱۳
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۴,۹۵۸ ۱,۰۱۳,۷۱۷ ۱,۰۰۲,۹۰۸ -۱۰,۸۰۹ ۸۹۹ ۵,۱۸۷,۹۷۷ ۰ ۴,۷۷۳,۹۰۱ ۴۱۴,۰۷۶ ۴۱۹,۷۵۶,۰۲۷,۹۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۴,۱۷۱ ۱,۰۱۲,۸۷۴ ۱,۰۰۴,۷۵۲ -۸,۱۲۲ ۱,۹۶۲ ۵,۱۸۷,۰۷۸ ۱۰۰ ۴,۷۷۳,۹۰۱ ۴۱۳,۱۷۷ ۴۱۸,۴۹۶,۲۲۸,۰۳۵
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱,۰۱۳,۷۱۵ ۱,۰۱۲,۴۰۸ ۱,۰۰۴,۸۸۶ -۷,۵۲۲ ۴۳ ۵,۱۸۵,۱۱۶ ۰ ۴,۷۷۳,۸۰۱ ۴۱۱,۳۱۵ ۴۱۶,۴۱۸,۷۹۵,۱۲۳
  مشاهده همه